HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

PRODUKTFAKTA

Ledord i vår fönsterproduktion, från ämne till färdigt fönster, är kvalitet, hög kärnvedsandel, hög årsringstäthet och gediget utförande. Samtidigt månar vi om ständig uppdatering på den tekniska utvecklingsfronten. Våra fönster är skapade efter äldre förebilder men har dagens prestanda vad gäller ljud- och värmeisolering och andra egenskaper.

 

Virke råvara

Det svala klimatet i Norrland gör att furan (tallen) växer långsamt och får täta årsringar, dvs hög densitet. Detta ger ett virke med egenskaper som hårdhet, spänst, styrka och motståndskraft mot fukt och röta. Alla trädetaljer i HälsingeFönster är tillverkade av förstklassig, senvuxen norrländsk fura. Vi använder det hårdaste virkespartiet i centrum, sk kärnfura.

Spröjsning

Rutorna kittas glas för glas, ett för varje spröjs. Alltså inte såsom vanligt är idag, en enda glasruta för hela fönsterbågen och med utanpåliggande lister som enbart har en dekorativ funktion.

I våra 1+2 fönster är glasrutorna i yttre fönsterbågen individuellt spröjsade, medan innerbågen är helglasad med dubbel isolerruta.
Våra 1+1 fönster har spröjsad yttre fönsterbåge och helglasad innerbåge, men kan också beställas med spröjsad innerbåge.

Kitt

Vitt fönsterkitt av modern typ, vilket ej behöver övermålas (går dock utmärkt att övermåla).  Andra kulörer kan specialbeställas, liksom rutor monterade med traditionellt, linoljebaserat fönsterkitt.

Glaslister

Fönsterlister i förstklassig kärnfura.

Beslag

Våra fönster levereras med tappbärande gångjärn av hög kvalitet, fönsterhakar och koppelgångjärn mellan fönsterbågarna.
Fönsterdörrar levereras med spanjoletter med broms, parfönsterdörrar har dubbla spanjoletter med broms.

Tätning

Tätlist – så kallad O-list – medföljer eller monteras på varje fönster.

Glas

1+2-glasfönster: ytterbåge Optifloat Clear 4 mm, innerbåge 2-glas isolerruta med Optifloat Clear 4 mm och (innerst) Optitherm SN 4 mm. Isolerrutan är fylld med isolerande argongas.
Mellan ytter- och innerbågen finns en isolerande 31 mm luftspalt.
Prestanda/värden: U-värde 1,2. Ljus: 72. Sol: 56.

Ytbehandling

HälsingeFönster är som standard vitmålade (NCS kulör S0502-Y). Våra fönster kan också levereras målade efter önskemål, eller obehandlade.

Lås

Fönsterdörrar och pardörrar levereras med låsbar hakkolv och/eller med dubbelspanjolett och cylinderlås, på antingen insidan eller både in- och utsidan, allt efter önskemål.

Spaltventil

Spaltventiler går att få urfrästa i karmen eller bågöverstycket.