HälsingeFönster - Allmogefönster från Engbergs Snickerier i Ljusdal

Mät dina fönster

När man skall byta ut befintliga fönster i en byggnad är det alltid en god idé att hålla sig till originalens mått och spröjsning. Fönstren är en utomordentligt viktig del av arkitekturen och deras utformning påverkar starkt byggnadens visuella intryck och naturligtvis även den inre boendemiljön.

Det kan, när det gäller äldre fastigheter som genomgått fönsterbyte för några decennier sedan, vara en god idé att försöka ta reda på hur originalfönstren i ett hus från låt oss säga 1910-talet såg ut och låta HälsingeFönster återskapa dessa. Den estetiska och miljömässiga vinsten kan vara betydande.

Vi på HälsingeFönster bevisar dagligen att det går att förena äldre tiders stilideal och hantverksmässiga metoder med dagens landvinningar inom fönsterkomfort, säkerhet och produktionsmetoder. Och vi tar husen på allvar! Vi skapar fönster efter husen istället för att låta omskapa husen efter fabriksgjorda standardfönster!

Så här mäter du dina fönster för att kunna göra
en måttbeställning hos HälsingeFönster:
- Avlägsna fönsterfodret.
- Mät fönsterkarmens ytterbredd respektive -höjd. Ange måtten så exakt som möjligt, i millimeter.


Om du har möjlighet, bifoga gärna fotografier av de fönster du ska ersätta med nya HälsingeFönster. Ta en bild av hela fasaden och en av fönstret i dess helhet.

Så här mäter du ditt fönster för att ta reda på fönsterbredd. Karmyttermått. Öppningsbredd.

Våra modulmåtts fönster d.v.s jämna decimeter minus 20 mm.
Exempel: modul 10x10 är 980x980.
Men lika vanligt är ett fönster med kundens egna mått som går
precis lika bra att få tillverkat hos oss.